Haberler

29. FİKRİ MÜLKİYET VE HUKUK KOMİTESİ TOPLANTISI VE FORUMU 2023

29 Mayıs 2023

ABU IPLC KOMİTE Toplantıları

28 Mayıs 2023 - 01 Haziran 2023 

Sri Lanka -Colombo/Stein Studios

Başkan M.Aydın Şerbetcioğlu ve Zafer Beyaz’ın Yönetim Kurulu kararı ile bu toplantılara katılım sağlanmıştır.

28 Mayıs akşamı tüm katılımcıların konakladığı otelde ev sahibi ABU IPLC Chairperson   Mr. Suranga Jayalath ve Eşinin akşam yemeği davetine katılım sağlayarak 30 a yakın katılımcı ile tanışma fırsatı bulduk ardından

ABU Genel Sekreterliğine seçilen Mr.Nadeem Ahmet ile tanışıp sıcak temas kurduk.

29 Mayıs 2023

29. ABU fikri mülkiyet ve hukuk komitesi. Fikri Mülkiyet ve medya hukukundaki yeni gelişmeler ve yayıncılara etkisi

Geleneksel kandil yakılarak açılış töreni düzenlendi.

Capital Maharaja Grup Direktörü'nün karşılama konuşması.

ABU genel sekreteri Sayın Ahmed Nadeem'in açıklamaları.

içerik yaratıcılarının ve yayıncıların hakları ve çıkarları ile ilgili daha fazla sorun yaratan dijital ve teknolojik ortamdaki büyük değişim nedeniyle fikri mülkiyet haklarının karşılaştığı sorunları ele aldı.

Konuk konuşmacı Bayan Geethanjali Daniel, NIPO Sri Lanka direktörü.

Konu: yakınsama yayınında fikri mülkiyet hakları.

hızla değişen ortam ve hızlı internet nedeniyle dijitalleşmelerin birleşmesi Fikri mülkiyete farklı bir şekilde bakmamız gerekiyor. Yakınsama 4 şekilde tanımlanabilir. teknolojik endüstriyel sosyal ve metinsel (metin, trans medya, medya bağlamı, sesler ve yazılı içeriktir). Boşlukları bulmak ve IP boşluklarını oluşturmak önemlidir. telif hakkı yasası, yeni ortamdaki değişiklikleri ele almalıdır. Yayıncının sesini maddi kazanç elde etmek için kullanan bir kişiye karşı bir yayıncının işlem yapması zordur. Bu konu düşünülmeli. telif haklarını ihlal eden herkes 500.000 Rs para cezası veya hapis cezasına çarptırılacaktır.

NIPO tarafından telif hakkı konusunda alınan birçok girişim vardır. WIPO telif hakkı anlaşmasına katılmayı planlamak, ana anlaşmalardan biridir. WIPO yetkilileri için farkındalık programları düzenledi. Covid sürecinde sanal programlar düzenlendi. Program, Sri Lanka polisine ve gümrük memurlarına IP'ye saygı gösterilmesini sağlamak için yürütüldü. Ayrıca kadın mucit ve girişimcilere patent hakları konusunda fikri mülkiyet konusunda kadınlara yönelik mentörlük programı gerçekleştirilmiştir.

Karşılama töreni ve toplu fotoğraf çekiminin kapanışı.

kahve Molası

Çevrimiçi olarak yapılan önceki toplantı tutanaklarının teyidi.

Bayan Carole Croella'ya haraç.

Başladığı andan itibaren telif hakkı toplantısına düzenli olarak katılan WIPO'nun eski dostu Bay Carrol'a saygılar.

SCCR gelişmeleri hakkında raporlama satın alan ABU IPLC başkanı.

IPLC'nin geçmişteki bazı faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Temel faaliyet, fikri haklar için kültürü teşvik etmekti. Ayrıca, üyeler için yasal ve stratejik tavsiyeler sağlayan web seminerleri düzenlemeyi de içerir. kilit faaliyetleri kolaylaştırmak için WIPO yetkilileri ile yakın işbirliği içinde çalışmak. Sanat eseri, yaratıcının en temel haklarından biridir. Fikri mülkiyet hakkı kavramları, yeni fikirler üretmek ve ticarileştirmek için kavramları korur. Ama yayın hakları düşünülmedi.

Yasal parametrelerle ilgili oturumlar yapıldı. Bu tür içeriklerin yayınlanması, yaygın olarak sinyal korsanlığı olarak adlandırılan bir yayın sinyallerini kullanır. Sinyal korsanlığı, yayın endüstrisinde olup, sinyallerini ücretsiz olarak ileten kuruluşların bir sonucu olarak gelir yaratma kaybına neden olur.

IPLC aşamasının bir diğer engeli de Ağustos 2022'den 23 Aralık'a kadar ABU sekreterliğinde hukuk görevlisi bulunmamasıydı. Engellere rağmen IPLC Abu konuları dikkate alındı. ABU için nitelikli bir kişi bulmak maliyetliydi. Ancak Abu için böyle bir profesyonel olmazsa olmazdır. Ancak Bayan Simon Thanha, IPLC hukuk bölümüne yeniden katıldı ve bu sorunu çözdü.

Bu kesintilere ve zorluklara rağmen IPLC, ABU'da o dönemde bir tüzel kişinin yokluğunda hukuk bölümünün faaliyetlerine yönelik olarak taahhüt edilmiştir.

Ip'in diğer dallarına önem verildi. aktif katılım paydaşlarla birlikte olmalıdır. Geçen yıl ABu IPLC, WIPO'nun diğer bazı işlevlerine odaklandı. IPL hukuk komitesinin diğer raporu ise sadece telif hakları için değil, patentler için de görevlendirildi, immersing teknolojisi AI, NFT, blok zinciri, sanal gerçeklik, dikkate alınması gereken diğer sektörler. Bu fonksiyonların hukuki konuları dikkate alınmıştır. IPLC zaten bu konuyla ilgileniyor. IP sahipleri alanında şeffaf işlemler. yeni genel sekreter ve hukuk ofisi ile IPLC, Asya pasifik yayıncıları için önde gelen forum haline gelecek.

IPLC'nin SSCR çabalarının çoğunda yer aldığını not etmek önemlidir. İlki, yayıncılık anlaşmasını destekleyen çok güçlü bir açıklama oluşturmak.

İlk günlere kıyasla ülkelerin çoğu daha derin ve yayın anlaşmasını dört gözle bekliyor. Belirli kişilerin ve delegelerin Kasım ayında yapılacak bir sonraki toplantıyı desteklemek için IPLC ofislerini almalarını rica ediyorum. anlaşmayı desteklemek ve toplantıyı sonuçlandırmak. Eylem planı 44 SSCR-fry, Kasım'dan önce ön bilinçlendirme oturumları yapacak Ağustos'tan başlayarak hazırlanmak için bir ön zamana ihtiyaç var. işlem tamamını bildirmek için ABu bölümü aracılığıyla üyeliği bilgilendirecektir. Konuşmamı buradan sonlandıracağım.

Telif hakkı konusunda birden fazla kaldıracımız olduğu da vurgulandı. ancak IP'nin diğer dallarına önem verilmedi. 2016'da komitenin adını üyeleri tarafından değiştiriyorduk ve diğer paydaşlarla ve özellikle fon sağlayan NIPO görevlileriyle aktif bir ilişki olması gerekiyor. WIPO'nun misyonu, dengeli ve etkili bir uluslararası IP sisteminin geliştirilmesine öncülük etmektir. Geçen yılın ikinci yarısında, daha az öne çıkan alt bölümler ve IPLC için yeni anlaşmaları güçlendirmeyi ve düzenlemeyi planladık.

Raporumun ikinci bölümü, eylem planı olan IPLC'nin önündeki görevle ilgili.

Dikkate alınması gereken geniş alanlar nedeniyle 10 telif hakkı komitesi, IP ve hukuk komitesine dönüştürüldü. Bunun nedeni, diğer alanlara bakmak için onu genişletmekti. bu nedenle IPLC'yi yalnızca telif hakkı ve ticaretle ilgili hakla sınırlamamalıyız.

WIPO Yayın organizasyonu anlaşması için gözden geçirilmiş metin üzerine WIPO tarafından yapılan sunum.

Birleşmiş Milletler Ajansı, esas olarak toplum yararına fikri mülkiyeti teşvik etmek için çalışır. 193 üye ülke bulunmaktadır. Antlaşma yeni teknolojik gelişmelere göre güncellendi ancak yayıncılar geride kaldı. Tüm üye devletler IP yayın kararlarını kimin aldığının ve meselelerinin farkında olmalıdır. Antlaşmanın gerekçesi ve görüşü Cenevre'deki yetkililer tarafından ele alındı. Ayrıca her ülkedeki en iyi temas noktasını belirlememiz gerekiyor. Konular ve görüşler başkentte geliştirilmeli ve telif hakkı ve ilgili hak komitesinde endişe uyandırmalıdır.

ABU IPLC'nin ABU oturumlarının çoğunda ve aslında ABU IPLC adına son oturumda yer aldığını not etmek önemlidir. Yayıncılar anlaşmasını destekleyen çok güçlü bir açıklama yapıldı ve ardından, metne dayalı faaliyetleri sonlandırmak ve diplomatik konferansı ikna etmek için üye devletlere acil ilgi gösterilmesi gerektiği söylendi.

IPLC'nin buradaki yabancı delegelerinden, muhtemelen Kasım ayında yapılacak bir sonraki toplantıyı desteklemek için mesajı ilgili fikri mülkiyet ofislerine geri götürmeleri istenmektedir. Anlaşmayı destekleme ve diplomatik güveni sonuçlandırma ve gitme umuduyla.

Yaklaşan Kasım toplantısıyla ilgili olarak delegeler arasında bir e-posta paylaşılacak.
 

Anlaşma projesi.

1.      ana amaç: yayın kuruluşlarının uluslararası korumasını güncellemek.

sinyal korsanlığına karşı korumaya odaklanmak.

2.      felsefe

o   teknolojik olarak mümkün olduğunca tarafsız.

o   sinyal tabanlı bir koruma sağlar.

o   içerik ve taşıyıcı (sinyal) arasındaki ayrıma saygı gösterin.

o   yeni bir minimum koruma düzeyi sağlar.  okul arasında bir köprü kurmak 1.daha fazla münhasır hak , 2.daha az münhasır hak veya hiç

İkinci revizyonun ilkeleri.

1.      geniş çapta kabul edilebilir bir metne doğru bir dizi önemli adım atmak.

SSCR 42'de ve SSCR43'ten önce yazılı olarak alınan bir dizi yorumu dikkate alarak.

2.      Enstrümanın anlamlılığını korumak için.

o   Uluslararası düzeyde yeterli katma değer sağlamak.

o   Yayın kuruluşlarının mevcut uluslararası korumasını karşılaştırabilecektir. (Roma sözleşmesi, 97 sözleşmeli devlet)

3.      ne takip edecek - üçüncü bir revizyon turu.

o   SSCR43'teki yorumlara ve yazılı olarak alınacak yorumlara dayalıdır. 2. Metni daha da sağlam kılmak amacıyla.

Antlaşmanın yapısı.

Genel Hükümler.

1. Madde 1-5.

2. antlaşmanın uygulanmasını düzenleyen "çerçeve hükümler".

maddi hükümler.

1.Madde 6-17

2. sağlanacak haklar ve korumayı düzenleyen hükümler

idari ve nihai hükümler. CA10 daha fazla makale - teknik hükümler - daha sonra eklenecek

Madde 2 tanım tespiti.

2(D) maddesindeki

2. maddede fiksasyon terimi açıklanmaktadır. not 2.08'de kavram açıklanmaktadır: (D) maddesi "fiksasyon" teriminin bir tanımını içerir. program taşıyan bir sinyal sabitlendiğinde, sabit kalan sinyalin taşıdığı program malzemesidir ve sinyal kaybolur. Sabitleme anında program taşıyan sinyalin hala canlı bir sinyal olduğu vurgulanmalıdır. bu nedenle anlaşma, "sinyale dayalı" bir koruma sağlayan bir anlaşma olarak kalır.

Madde 2 tanımlar - Yayın organizasyonu.

2 nci maddenin 2 nci maddesinin (e) bendinde yer alan önceki tanımın yarısı çıkarılmış olup kalan kısım aşağıdaki gibidir. “yayın kuruluşu”, sinyaller üzerinde taşınan programların bir araya getirilmesi ve programlanması da dahil olmak üzere yayın yapmak için inisiyatif alan ve editoryal sorumluluğu bulunan tüzel kişiyi ifade eder.

Nedenler

o   ilk ; ikinci olarak kimin korumadan yararlandığına (onun adına hareket eder)

o   ilişkin olası kafa karışıklığı; bilgisayar ağı üzerinden yayın yapan yayıncıların hariç tutulması, anlaşmayı öngörülebilir bir gelecekte geçersiz kılacaktır.

Madde 3: uygulama kapsamı.

1. 3(1)(b) maddesinde, bir vazgeçme olasılığı eklenmiştir.

o   Sözleşme tarafı, bilgisayar ağı aktarımlarını (koruma nesnesi olarak) antlaşmanın uygulama kapsamı dışında tutabilir.

2.3 (4) maddesinde "sadece yeniden iletim" konusuna açıklık getirilmiştir.

o   hükmün metninde kendisi.

Madde 8 ve 9- yasaklama hakkı.

1. madde 8'deki kayıtlı programların (yakalama sinyalleri) ertelenmiş iletimi ve yayın öncesi sinyallerin kullanımına ilişkin hükümde.

Madde 9, 1. koruma "yasaklama hakkı" şeklini alır

madde 11-sınırlamalar ve istisnalar.

İzin verilen belirli sınırlamalara ilişkin hükümlerin örneklendirilmesi paragraf (1)'e eklenmiştir,

o   korsan kullanım

o   alıntı

o   kısa alıntılar/güncel olayların bildirilmesi

o   öğretim veya bilimsel araştırma

o   arşivlerde koruma

o   belirli sinyallerin kablolarına erişim ("taşınmalıdır")
 

 Öğleden sonraki Bölüm

Bu toplantıda beş ana karar alındı.

1. IPLC'nin adı, hukuk ve politika işleri komitesi olarak değişmedi.

2. ödülün adı değişmedi.

3. Hukuk departmanının adı, hukuk bölümü olarak değiştirilecek.

4. Toplantılar fiziki olarak yapılacak olup, mali sorunları olan ve bütçesi kısıtlı olan ülkeler online olarak katılabilir. ve dolayısıyla toplantıları yürütmek için hibrit yöntem kullanılacaktır.

5. Üye olan veya olmayanların toplantıya online olarak katılmaları halinde oy verme ve karar alma yetkileri sekretarya düzeyinde ayrıca tartışılacaktır.

 

Raporunu görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayıp indirebilirsiniz.
>>29. fikri mülkiyet ve hukuk komitesi toplantısı ve forumu 2023 raporu<<

 

Bu sitede çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezleri size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için kullanmaktayız. İnternet sitemizi ziyaretinize devam etmeniz halinde bu sitede kullanılan çerezleri kabul etmiş sayılacaksınız. Daha fazla bilgi
Tamam