Haberler

RATEM, ÖZBEKİSTAN'DA "ABU 2017 TASHKENT FORUM"A KATILDI

12 Nisan 2017

Mart 2017’de Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) üyesi olarak Türk radyo ve televizyon yayıncılığını yurt dışında da temsil eden Meslek Birliğimiz, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “ABU 2017 TASHKENT FORUM” a katıldı.
 

ABU 2017 TASHKENT FORUM etkinliği, ABU Orta Asya Medya Forumu (CAMF 2017)* ve ABU Fikri Mülkiyet ve Hukuk Komitesi (IPLC)* olarak iki farklı içerikte, Özbekistan Taşkent’te düzenlendi.
 

ABU 2017 TASHKENT FORUM’da Birliğimizle ilgili yapılan bir diğer duyuru da IFTV - Uluslar Arası İstanbul Televizyon Forum ve Fuarı* Projemiz oldu.
 

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek etkinlikle ilgili toplantıya katılan ABU üyesi kuruluş temsilcilerine verilen bilgiler salonda büyük ilgi gördü.
 

Hukuk Komitesi toplantısı, açılış konuşmasından sonra WIPO kapsamında yürütülen “StandingComimittee on CopyrightAndRelatedRights” (SCCR) toplantısının Cenevre’de düzenlenen 32. ve 33. Oturumlarıhakkındaki sunum ile devam etmiştir. Bu sunumların ardından, Cenevre’de 1-5 Mayıs tarihilerin arasında yapılacak 34. Oturuma ilişkin açık oturum yapılmıştır. Katılımcı ülke temsilcisi avukatlar, 34. SCCR Oturumu hakkında görüşlerini bildirmiş ve WIPO Broadcasters’ Treaty hakkında bazı taslak madde değişiklikleri tartışılmıştır. Bu kısımda özellikle “Broadcasting/Yayın”, “Retransmission/Yeniden İletim” ve “DeferredTransmission/Ertelenmiş İletim” ifadelerinin anlaşmadaki tanımları üzerine konuşulmuştur.Yine aynı oturumda,yayıncı kuruluşların programlarını umuma iletmek için kullandıkları sinyallerin korunması hakkındaki ihtiyaç,tüm katılımcı ülke avukatlarınca kabul görmüştür.Ayrıca Fikri Mülkiyet ve Hukuk Komitesi; 34. SCCR Oturumunda, 34. Oturumu takip eden 2-3 oturum içinde WIPO Broadcasters’ Treaty’ningenel bir taslağının oluşturulması ve de WIPO 2017 Genel Kuruluna anlaşma düzenlemelerine ilişkin sürecin daha fazla uzatılmadan son halinin ne zaman oluşturulacağına dair bir tarih belirlenmesi konusunda net bir mesaj verilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.
 

Hukuk Komitesi Toplantısının ikinci bölümü, katılımcı ülke temsilcisi avukatlarının, kendi ülkelerindeki fikri haklar hakkındaki genel hukuki duruma ilişkin sunumları ile başlamıştır. RATEM adına yapılan sunumda; Türkiye’nin telif hakları alanında başta Bern Sözleşmesi ve Roma Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye taraf olduğu belirtildikten sonra, yayıncı kuruluşlar yönünden fikri haklar;yayıncı kuruluşların mevzuattan kaynaklanan hakları ve yayıncı kuruluşların yayınlarında yer verdikleri eserlerin kullanımına ilişkin yükümlülükleri olmak üzere iki ayrı başlık altında ele alınmıştır.
 

Yayıncı kuruluşların mevzuattan kaynaklanan hakları içinde, radyo ve televizyonlar kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına izin verme veya yasaklama hakkı, diğer ülke temsilcilerinin oldukça ilgisini çekmiştir. Sunum bitiminde Hindistan Devlet Radyosunun temsilcisi söz alarak, kendi ülkelerinde de radyo ve televizyon yayıncı kuruluşlarının benzer haklarının olduğunu dile getirmiştir.

 

Yayıncı kuruluşların yayınlarında yer verdikleri eserlerin kullanımına ilişkin yükümlülükleri açısından ise,gerek eser sahiplerinin ve gerekse bağlantılı hak sahiplerinin eser, icra ve yapımların radyo ve televizyon kuruluşları tarafından umuma iletilmesine izin verme konusunda münhasır hakka sahip olduklarından ve haklarının ihlali halinde para cezası ve bir yıldan beş yıla uzanan hapis cezası yükümlülüğünün bulunduğundan bahsedilmiştir. Ayrıca söz konusu hak ihlalleri cezai müeyyideye bağlandığından, yayıncı kuruluşların özellikle müzik meslek birlikleri ile sözleşme aşamasında müzakere etmekte oldukça zorlandıklarından ve müzik meslek birliklerinin dilediği tarifeleri yayıncı kuruluşlara dayatabildiği sorunundan bahsedilmiştir.
 

Sunumun kalan kısmında RATEM tanıtılmış ve kamu yayıncısı TRT dahil olmak üzere 794 ulusal, bölgesel ve yerel televizyon ve radyo kuruluşunun üye olduğu alanındaki tek meslek birliği olduğu belirtilmiştir.
 

Hukuk Komitesi toplantısının ilk günü, diğer ülke temsilcilerinin sunumları ile devam etmiş ve ABU hukuk departmanın ileriye yönelik planladığı projelerinin anlatımıyla sona ermiştir.

Hukuk Komitesi toplantısının ikinci günü ise, Sydney Üniversitesi’nden Prof. Dr. MurrayGreen ve ABU IPLC’nin başkanı Mr. Yan Bo’nun yayıncıların karşılaştıkları sorunlar hakkındaki sunumları ile devam etmiştir. Bu sunumlarda yayıncıların karşılaştığı en temel sorunun korsan yayıncılık olduğu ve verilen tüm mücadeleye rağmen bu sorunun tüm dünyada etkisini sürdürdüğü açıklanmıştır.

ABU Hukuk ve Telif Hakları Departmanı yetkilisi SeemantaniSharma ve ShanghaiTenwen&Eternal Law Firm ortağı Av. WengCailin ise yayınların sadece Bern Sözleşmesi, Roma Anlaşması ve WIPO Telif Hakları Anlaşması ile korunmasının yeterli olup olmadığı, yoksa doğrudan telif hakkından bağımsız olarak mı korunması gerektiği üzerine açıklamalarda bulunmuş ve bahsi geçen uluslararası anlaşmaların sağladığı korumalar dışında doğrudan yayını ileten sinyalin de korunabileceğinden bahsetmişlerdir.

İkinci günün bir sonraki oturumunda ise, VobileInc. CEO’su Yangbin Bernard Wang ve FirstBraveTechnology Ltd. CEO’su GuanyongWu, kendi şirketlerinin online korsana ilişkin çalışmalarından ve mücadelelerinden bahsetmişlerdir. Bu oturumun sonundaki söyleşide korsanla ve hak ihlalleri ile mücadelede, Çin başta olmak üzere birçok ülkede tazminat miktarının zararla sınırlı olmasına rağmen, Türkiye’de zararın üç katı oranında tazminat talep edilebiliyor olması ve bu durumun hak ihlalleri açısından caydırıcılık yaratması, diğer ülke temsilcilerinin oldukça dikkatini çekmiştir.

Son oturumda ise, yerel bir avukat, Özbekistan'daki yayıncılık faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.

 

*IFTV Projesi

Yayıncılık endüstrisiyle ilgili kurum ve kuruluşların bir araya gelmesini sağlayarak, alternatif işbirliği platformları tesis etmek, dünya içerik ve yayıncılık sektöründeki değişim ve gelişimin önünü açmak amacıyla düzenlenen RATEM organizasyonudur.

 

Proje kısa vadede;

  • Ülkemiz televizyon yapım ve dizi ve film  pazarının gelişimini sağlamayı,

  • Uluslararası yatırım ve İşbirliği ilişkilerini geliştirmeyi,

uzun vadede;

  • Ülkemizin kültürel, turistik ve tarihsel niteliğini tanıtan televizyon içeriği ihracının gelişimi kapsamında turizme katkı sunmayı

  • Uluslararası nitelikteki etkinlik özellikle televizyon yapım ve yayıncılığı konusunda ülkemizi merkez bir konuma taşımayı amaçlamaktadır.

*Orta Asya Medya Forumu (CAMF) 2017

CAMF, Orta Asya'daki medya organizasyonlarını bir araya getirmeyi ve yayın alanında çeşitli işbirlikleri başlatmayı amaçlıyor. Forum, bilgiyi ve gelecek stratejilerini paylaşmak, bölgedeki ve dünyadaki medya endüstrisinde yer alan çözümleri ve hızlı gelişmeleri tartışmak için bir platform görevi görüyor. Foruma uzman konuşmacılar ve deneyimli medya yayıncıları katılarak, hızlı değişen sosyal çevredeki medya içeriğinin oluşturulması, dağıtılması ve rolü ile ilgili geniş bir yelpazede deneyimlerini paylaşıyor.

*Fikri Mülkiyet ve Hukuk Komitesi (IPLC)

IPLC, çağdaş hukuk ve yayın konularını ele alan Hukuk Departmanı'nın amiral gemi komitesi ve forumudur. Yayıncılar ve tüm dünyadaki içerik sağlayıcılarI için, hukuki açıdan karmaşa yaratan konular üzerine düzenlenir.

Bu sitede çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezleri size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için kullanmaktayız. İnternet sitemizi ziyaretinize devam etmeniz halinde bu sitede kullanılan çerezleri kabul etmiş sayılacaksınız. Daha fazla bilgi
Tamam