Haberler

YENİDEN İLETİM HUSUSUNUN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİGAT NİTELİĞİNDE DUYURU

25 Temmuz 2018

Yeniden iletime ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik Üst Kurulun 03/04/2018 tarihli ve 2018/14 sayılı toplantısında alınan 1 Nolu kararı ile "...İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı,  Hukuk Müşavirliği, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nca bir sunum hazırlanmasına, çözüm önerileri ile yönetmelik değişikliği gerektiren husus varsa gerekli öneriler ile Üst Kurula sunulmasına..." yönünde karar alınmıştır.

Bu kapsamda, bahsi geçen birim yetkililerinin katılımıyla 12/04/2018 tarihinde toplantı gerçekleştirilmiş ve yeniden iletim hususunun düzenlenmesi ve uygulanacak işlemlere ilişkin fikir birliğine varılmıştır. Yapılan görüşmelerde, yeniden iletim hususuna ilişkin Üst Kurul mevzuatı incelenmiştir.

Bununla birlikte, yayın alanının genişletilmesi ve lisans tipinin değiştirilmesine yönelik yaşanan sıkıntıların yanı sıra yayınların izlenmesi ve değerlendirilmesi hususunda da sorunlarla karşılaşıldığı anlaşılmıştır. Zira yeniden iletimin esaslarına yönelik olarak düzenleme yapan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Medya hizmet sağlayıcılar, yeniden iletimi yapılacak yayın hizmetinin başında yayınların kaynak kuruluşu ile programın ismini belirtir, ayrıca radyolarda sesli olarak yayının başında “Bu bir yeniden iletimdir.” ifadesini yayınlar. Televizyon yayın hizmetinde yeniden iletim yayınları boyunca, yayınların kaynak kuruluş logosu yeniden iletimi yapan kuruluşun logosu ile birlikte ekranda bulundurulur." hükmünün kuruluşlarca uygulanmadığı, doğrudan yayınları yeniden iletilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların logo ve çağrı işaretlerinin kullanıldığı ve böylece de yayını yeniden ileten medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kendi kimliklerini kaybederek yeniden iletilen kuruluşun kimliği altında yayın yaptıkları görülmüştür.

Bu bağlamda; mer'i Üst Kurul mevzuatı kapsamında yeniden iletim faaliyetlerinde yeknesaklığın sağlanması amacıyla Üst Kurulun 11/07/2018 tarihli ve 2018/28 Nolu toplantısında alınan 22 nolu karar ile;

“1- Yeniden iletimi yapılacak  yayın hizmetinin başında, yayınların kaynak kuruluşu ile programın isminin belirtilmesi, radyo yayın hizmetinde sesli olarak, yeniden iletimi yapılan her yayının/programın başında "Bu bir yeniden iletimdir" anonsunun yapılması, televizyon yayın hizmetinde yeniden iletim yayınları boyunca, kaynak kuruluş logosu ile yeniden iletimi yapan kuruluş logosunun ekranda aynı anda bulunması,

2- Birinci maddede belirtilen hususlara aykırılık söz konusu olduğunda; yayınları yeniden iletilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, sahip olduğu lisanslar dışında yayın iletim ortamının (Kablo, Uydu, Karasal, İnternet ve benzeri iletim ortamları.) değişmesine ve karasal ortamdan sahip olunan yayın hakları kapsamında lisans tipinin (T1, T2, T3 / R1, R2, R3) değişmesine veya yayın alanının genişletilmesine fiili olarak yol açan yeniden iletimlerin tespit edilmesi durumunda, yayınları yeniden iletilen medya hizmet sağlayıcı kuruluş hakkında 6112 sayılı Kanun 33 üncü maddesi kapsamında, yeniden iletimi yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluş hakkında ise 6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ikinci fıkrası kapsamında müeyyide uygulanması,

3- Birinci maddede belirtilen hususlara aykırılık söz konusu olduğunda; 2. Maddede belirtilen durumlar dışında yeniden iletimlerin tespit edilmesi halinde, yayınları yeniden iletilen ve yeniden iletimi yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar hakkında, 6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ikinci fıkrası kapsamında müeyyide uygulanması,

4- Alınan Üst Kurul kararının RTÜK internet sayfasında Tebligat Niteliğinde Duyurular bölümünde yayımlanması.” yönünde karar alınmıştır.

Bu kapsamda; medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yeniden iletime ilişkin sözleşmelerinin ve uygulamalarının yukarıda belirtilen hususlara ve Üst Kurul mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Yeniden iletime ilişkin sözleşmeleri ve uygulamaları belirtilen hususlara ve Üst Kurul mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Kanunun 32 nci ve 33 üncü maddeleri kapsamında müeyyide uygulanacaktır.

Bu sitede çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezleri size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için kullanmaktayız. İnternet sitemizi ziyaretinize devam etmeniz halinde bu sitede kullanılan çerezleri kabul etmiş sayılacaksınız. Daha fazla bilgi
Tamam